Các nước đang phát triển chi mạnh cho năng lượng tái tạo

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 24/3, lượng đầu tư vào năng lượng Mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học và các công nghệ sạch khác đã vượt trên 2.300 tỷ USD kể từ năm 2004, thời điểm tổng đầu tư cho năng lượng sạch chưa đến 50 tỷ USD.

Nhiều căn nhà ở làng Xintangxi, thành phố Yiwu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc sử dụng các tấm năng lượng Mặt trời trong sinh hoạt hằng ngày. 

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 24/3, lượng đầu tư vào năng lượng Mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học và các công nghệ sạch khác đã vượt trên 2.300 tỷ USD kể từ năm 2004, thời điểm tổng đầu tư cho năng lượng sạch chưa đến 50 tỷ USD.

Giám đốc điều hành UNEP, Achim Steiner nhấn mạnh điều quan trọng là trong năm 2015 lần đầu tiên đầu tư cho năng lượng tái tạo tại các nước đang phát triển cao hơn so với các nước phát triển, và hai quốc gia dẫn đầu xu hướng này là Trung Quốc và Ấn Độ.

Michael Liebreich, chuyên gia từ Bloomberg New Energy Finance , nhận định sự giảm thiểu chi phí đáng kể và những lợi ích từ sản xuất năng lượng tại địa phương đã tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển. Trong năm 2015, năng lượng Mặt trời và năng lượng gió đã đóng góp phần lớn cho mức tăng trưởng của năng lượng sạch, với các sản lượng tương ứng là 56 GW và 62 GW.

Nhiều căn nhà ở làng Xintangxi, thành phố Yiwu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc sử dụng các tấm năng lượng Mặt trời trong sinh hoạt hằng ngày. 

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 24/3, lượng đầu tư vào năng lượng Mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học và các công nghệ sạch khác đã vượt trên 2.300 tỷ USD kể từ năm 2004, thời điểm tổng đầu tư cho năng lượng sạch chưa đến 50 tỷ USD.

Giám đốc điều hành UNEP, Achim Steiner nhấn mạnh điều quan trọng là trong năm 2015 lần đầu tiên đầu tư cho năng lượng tái tạo tại các nước đang phát triển cao hơn so với các nước phát triển, và hai quốc gia dẫn đầu xu hướng này là Trung Quốc và Ấn Độ.

Michael Liebreich, chuyên gia từ Bloomberg New Energy Finance , nhận định sự giảm thiểu chi phí đáng kể và những lợi ích từ sản xuất năng lượng tại địa phương đã tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển. Trong năm 2015, năng lượng Mặt trời và năng lượng gió đã đóng góp phần lớn cho mức tăng trưởng của năng lượng sạch, với các sản lượng tương ứng là 56 GW và 62 GW.

Nhiều căn nhà ở làng Xintangxi, thành phố Yiwu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc sử dụng các tấm năng lượng Mặt trời trong sinh hoạt hằng ngày. 

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 24/3, lượng đầu tư vào năng lượng Mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học và các công nghệ sạch khác đã vượt trên 2.300 tỷ USD kể từ năm 2004, thời điểm tổng đầu tư cho năng lượng sạch chưa đến 50 tỷ USD.

Giám đốc điều hành UNEP, Achim Steiner nhấn mạnh điều quan trọng là trong năm 2015 lần đầu tiên đầu tư cho năng lượng tái tạo tại các nước đang phát triển cao hơn so với các nước phát triển, và hai quốc gia dẫn đầu xu hướng này là Trung Quốc và Ấn Độ.

Michael Liebreich, chuyên gia từ Bloomberg New Energy Finance , nhận định sự giảm thiểu chi phí đáng kể và những lợi ích từ sản xuất năng lượng tại địa phương đã tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển. Trong năm 2015, năng lượng Mặt trời và năng lượng gió đã đóng góp phần lớn cho mức tăng trưởng của năng lượng sạch, với các sản lượng tương ứng là 56 GW và 62 GW.

Nhiều căn nhà ở làng Xintangxi, thành phố Yiwu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc sử dụng các tấm năng lượng Mặt trời trong sinh hoạt hằng ngày. 

Theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 24/3, lượng đầu tư vào năng lượng Mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học và các công nghệ sạch khác đã vượt trên 2.300 tỷ USD kể từ năm 2004, thời điểm tổng đầu tư cho năng lượng sạch chưa đến 50 tỷ USD.

Giám đốc điều hành UNEP, Achim Steiner nhấn mạnh điều quan trọng là trong năm 2015 lần đầu tiên đầu tư cho năng lượng tái tạo tại các nước đang phát triển cao hơn so với các nước phát triển, và hai quốc gia dẫn đầu xu hướng này là Trung Quốc và Ấn Độ.

Michael Liebreich, chuyên gia từ Bloomberg New Energy Finance , nhận định sự giảm thiểu chi phí đáng kể và những lợi ích từ sản xuất năng lượng tại địa phương đã tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển. Trong năm 2015, năng lượng Mặt trời và năng lượng gió đã đóng góp phần lớn cho mức tăng trưởng của năng lượng sạch, với các sản lượng tương ứng là 56 GW và 62 GW.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐK tư vấn
0919641345